Sunday, March 29 2020, 05:06 am
EKONOMIE V1 2015 MEMORANDUM

EKONOMIE V1 2015 MEMORANDUM

Ekonomie/V1 8 DBE/2015 SSE – Memorandum Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief . 3.4 . Onderskei tussen . ekonomiese groei. en . ekonomiese ontwikkeling. Ekonomiese groei • Dit verwys na die styging in die reële BBP oor ‘n spesifieke tydperk • Dit fokus op die produksie van goedere en dienste • Verhoog die produksiekapasiteit van die ekonomie (2 x 2) Ekonomiese ontwikkeling • Dit …